Viestinnän tutkimuksen päivät 2012 Jyväskylä

Jyväskylässä 30.-31. elokuuta 2012 pidettävien viestinnän tutkimuksen päivien teema on tulevaisuuden viestintä / viestinnän tulevaisuus.

Totuttuun tapaan päivillä on työryhmiä, paneeleita ja puhujavieraita sekä paljon keskustelua. Päivien kielet ovat suomi ja englanti.

Toivomme 30.11.2011 mennessä ehdotuksia työryhmien aiheista ja vetäjistä. Työryhmien esitykset valitaan laajennetun abstraktin (500–800 sanaa) perusteella. Abstraktien määräaika on 28. helmikuuta 2012.

Päivien yhteyshenkilöt ovat järjestelyryhmän puheenjohtaja Pertti Hurme ja sihteeri Niina Niskala. Sähköposti: fincom2012@jyu.fi. Päivien verkkosivut: fincom2012.net.

Finnish Conference of Communication Research 2012 Jyväskylä

The Finnish Conference of Communication Research will be organized in Jyväskylä on August 30-31, 2012. The theme of the conference is Communicating the Future / Future of Communication.

The conference will comprise working groups, panels and keynote presentations as well as formal and informal discussions. The conference languages are Finnish and English.

Prospective chairs of work groups: please submit your proposal by November 30, 2011. Only the topic is expected at this stage. The presentations in the working groups will be vetted on basis of extended abstracts (500–800 words). The deadline for extended abstracts will be February 28, 2012.

Contact persons are Pertti Hurme (chair of organizing committee) and Niina Niskala (secretary of organizing committee). Contact: fincom2012@jyu.fi. Web: fincom2012.net.