Tohtoriohjelma

Tutkijakoulutusyhteistyö oli aiemmin keskeinen osa verkoston toimintaa. Nykyään verkoston rooli tutkijakoulutuksessa on toimia alan tohtoriohjelmien yhteistyöfoorumina. Yliopistoverkosto järjestää muun muassa Viestinnän tutkimuksen päiviä.

Viestintätieteiden alalla toimii kaksi valtakunnallista tutkijakoulua, Viestintätieteiden tohtoriohjelma Core (vuoden 2012 alusta lähtien ohjelma toimii nimellä VITRO) ja Audiovisuaalisen alan tutkijakoulu ELOMEDIA.

Viestintätieteiden tutkijakoulua edelsi MUUVI, Muuttuvan viestinnän tutkijakoulu (2003 – 2006). Viestintätieteiden tutkijakoulun toiminta käynnistyi vuoden 2007 alussa, kun ensimmäiset tohtoriopiskelijat aloittivat 5 vuotisella rahoituksella. Toinen ryhmä aloitti 2010 ja he ovat 4 vuoden rahoituksella. Viime vuoden lisäpaikkahaku (Vitro-nimellä) tuotti 4 lisäpaikkaa. He aloittavat nyt vuoden 2012 alusta.

Audiovisuaalisen alan tutkijakoulu ELOMEDIA on valtakunnallinen, Taideteollisessa korkeakoulussa koordinoitu tutkijakoulu, joka aloitti toimintansa vuonna 2002. Vuoden 2006 alusta käynnistyneessä ELOMEDIA:ssa on kuusi varsinaista tutkijapaikkaa sekä kymmenen statustutkijan paikkaa.

Verkoston jäsenyksikköjen omiin tutkimusprojekteihin kannattaa tutustua laitosten kotisivujen kautta. Lisäksi joidenkin laitosten yhteydessä toimii erillisiä tutkimusyksikköjä: Mediaan ja journalismiin liittyvää tutkimusta tehdään Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksen Viestinnän tutkimuskeskuksessa (Communication Research Centre, CRC), Svenska social- och kommunalhögskolanin Forskningsinstitutet:issa sekä Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen Journalismin tutkimusyksikössä.

Pohjoismaista tutkimus- ja tutkijakoulutusyhteistyötä tukee NordForsk, joka on Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva itsenäinen instituutti. Se koordinoi tutkimusta ja tutkijakoulutusta Pohjoismaissa.