Opetus

Opetus syksyllä 2011

Viestintätieteiden yliopistoverkosto järjestää valtakunnallista opetusta verkossa. Verkkokurssit ovat avoimia opiskelijoille, joilla on opinto-oikeus verkoston opetusyhteistyöhön osallistuvassa jäsenyksikössä (opetusyhteistyöhön osallistuvat jäsenyksiköt ja niiden yhteyshenkilöt).

Kursseille ilmoittaudutaan jäsenyksiköiden kautta, ja lisätietoja ilmoittautumisesta saa jäsenyksiköiden yhteyshenkilöiltä. Verkkotuutorin opinnot -kurssille ilmoittaudutaan sähköpostiste Sanna Kivimäelle (sanna.k.kivimaki@uta.fi)

Suorituksien korvaavuuksista ja sisällyttämisestä omiin opintoihin tulee neuvotella etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli oppiaineen tutkintovaatimuksissa ei erikseen mainita verkoston kurssien korvaavuuksia. Verkoston kursseilla tehdyt suoritukset opiskelija liittää opintoihinsa siinä yksikössä, jonka kautta hän on kurssille ilmoittautunut.