Verkostosta

Viestintätieteiden yliopistoverkosto on valtakunnallinen yliopistoyksikköjen yhteistyön organisaatio. Verkostoon kuuluu viestinnän, media- ja informaatiotutkimuksen alan yliopistoyksikköjä eri yliopistoista. Verkosto on monitieteinen, sen tutkimus- ja opetusala kattaa laajan kentän informaatiotutkimuksesta journalismin tutkimukseen, puheviestintään ja organisaatioviestintään, mediatutkimuksesta graafiseen suunnitteluun ja audiovisuaaliseen viestintään.

Verkostossa ovat mukana viestintätieteiden alan pääainetason opetusta antavat oppiaineet kymmenestä yliopistosta Suomessa. Verkoston toimielimet ovat yleiskokous ja työvaliokunta sekä verkoston puheenjohtaja. Lisäksi yleiskokous tai työvaliokunta voi nimetä määräaikaisia työryhmiä.

Verkoston tavoitteena on:

  • alan tieteellisen vuorovaikutuksen, yhteistyön ja tiedonkulun parantaminen,
  • alan yhteisen opetuksen, tutkimuksen ja jatkokoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen, sekä
  • tiede- ja koulutuspoliittiseen keskusteluun osallistuminen.

Viestintätieteiden yliopistoverkosto on yksi Suomessa toimivista yliopistoverkostoista. Se perustettiin virallisesti vuonna 1998 opetusministeriön tuella. Keskeisiä verkoston toimintamuotoja ovat olleet valtakunnallinen verkko-opetus sekä tutkijakoulutusyhteistyö.

Verkoston rakenne

Koordinaatio

Verkoston koordinaatio kiertää jäsenyksiköissä. Koordinaatioyksikön tehtäviin kuuluu verkoston yhteisen talouden, viestinnän ja strategisen suunnittelun valmistelu sekä mahdollisen opetusyhteistyön järjestelyistä vastaaminen. Kesäkuusta 2010 lähtien koordinaatiovuoro on ollut Aalto-yliopiston Taideteollisella korkeakoululla ja verkoston puheenjohtajana toimii Teemu Leinonen.

Yleiskokous

Yleiskokous on verkoston ylin päätöksentekoelin johon kukin jäsenyksikkö valitsee edustajan. Se kokoontuu kerran vuodessa elokuussa. Yleiskokousten välillä verkoston päätöksenteosta vastaa työvaliokunta. Verkostolla voi olla toimintansa tukena myös muita valmistelevia työryhmiä.

Yleiskokoukseen voivat osallistua myös muut jäsenyksiköiden henkilökuntaan kuuluvat ja niiden opiskelijat, mutta he eivät voi osallistua päätöksentekoon.

Verkoston yleiskokouksen edustajat

Lehtori Anne Kankaanranta Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu
Professori Erkki Karvonen, Oulun yliopisto, informaatiotutkimus
Professori Riitta Brusila, Lapin yliopisto, taiteiden tdk.
Professori Hannu Nieminen, Helsingin yliopisto, viestinnän oppiaine
Professori Jaakko Suominen, Turun yliopsto, digitaalinen kulttuuri
Pekka Henttonen, Tampereen yliopisto, informaatiotutkimus
Professori Teemu Leinonen, Aalto-yliopiston Taideteollinen korkeakoulu
Professori Tom Moring, Svenska social- och kommunalhögskolan, journalistik
Professori Tarja Valkonen, Jyväskylän yliopisto
Lehtori Pertti Hurme, Jyväskylän yliopisto
Professori Anita Nuopponen, Vaasan yliopisto
Professori Gunilla Widen, Åbo Akademi, informationsvetenskap
Lehtori Saila Poutiainen, Helsingin yliopisto, puhetieteet
Lehtori Tuula-Riitta Välikoski, Tampereen yliopisto, puheviestintä
Lehtori Johanna Uotinen, Itä-Suomen yliopisto, Mediakulttuuri ja viestintä
Lehtori Sanna Kivimäki, Tampereen yliopisto
Yonca Ermutlu, Helsingin yliopisto, viestinnän oppiaine
Dosentti Jukka Kortti, Satu Kyösolan sijaisena Aalto-yliopiston Taideteollinen korkeakoulu, elokuvataide

Työvaliokunta

Verkoston työvaiokunta suunnittelee ja kehittää verkoston toimintaa. Yleiskokouksen edustajat nimittävät työvaliokunnan vuodeksi kerrallaan. Työvaliokunnan keskeisiä tehtäviä ovat

  1. perusopetuksen suunnittelu ja siitä vastaaminen,
  2. tutkijakouluyhteistyö ja
  3. erilaisten tapahtuminen ja tilaisuuksien järjestäminen.

Vuodelle 2011 nimitetty työvaliokunta

Mikko Villi, (Aalto Kauppakorkeakoulu)
Saila Poutiainen (HY, puheviestintä)
Satu Kyösola (Aalto, TaiK, Elomedia)
Yonca Ermutlu (HY, viestintä)
Jaakko Suominen (TY, Pori)
Sanna Kivimäki (TaY)
Jannica Heinström (ÅA)
Tarja Valkonen (JY)
Jukka-Pekka Puron (TY)
Teemu Leinonen (Aalto, TaiK)

Viestintätieteiden tohtoriohjelman johtoryhmä

Vuoden 2012 alussa nimellä tohtoriohjelman nimi vaihtuu Coresta Vitroksi. Uuden tohtoriohjelman johtajana toimii Mikko Lehtonen.

Riitta Brusila, LY
Maija-Leena Huotari, OY
Tapani Huovila, JY
Pekka Isotalus, TaY
Anu Kantola, HY
Merja Koskela, VY
Mikko Lehtonen, TaY
Susanna Paasonen, TY
Merja Salo, Aalto/TaiK
Johanna Uotinen, IY

Jäsenyksiköiden yhteyshenkilöt kursseihin liittyvissä asioissa

Marjo Anomaa, HY, viestinnän laitos
Anna Arsniva, Aalto, Taik, medialaboratorio
Sanna Elden-Pehrsson, TY
Ilona Siivonen, TaY, puheoppi
Suvi Isohella, VY
Sanna Kivimäki, TaY, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Terttu Kortelainen, OY
Päivi Luoto, HY, viestinnän laitos
Helvi Miettinen, TaY, tiedotusoppi
Tom Moring, Svenska social- och kommunalhögskolan, journalistik
Raili Heikkilä, LY
Raija Rautio, LY
Kirsi Sivukari-Riikonen, HY, puhetieteet
Sari Mäkikangas, JY, viestintätieteiden laitos
Saila Poutiainen, HY, puhetieteet
Erika Krook, ÅA
Tero Ojanperä, Aalto, Taik, graafinen suunnittelu
Tiina Inkinen, TaY, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Virpi Nurmela, LY
Sanna Yli-Salomäki, TaY, informaatiotieteiden yksikkö

Viestinnän tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden viestsuomi-postituslistaa ylläpitää Suomen Nordicom. Listalle voivat liittyä kaikki kiinnostuneet ottamalla yhteyttä Päivi Lukiniin osoitteessa nordicom ät uta.fi.